spt green line NEWĐăng Ký

Nhận Hóa Đơn Điện Tử 

Kể từ kỳ cước tháng 10/2021, Trung Tâm Điện Thoại SPT áp dụng hình thức xuất Hóa Đơn Điện Tử cho Khách hàng sử dụng dịch vụ của SPT. Hóa đơn điện tử sẽ được gửi đến E-mail của Khách hàng 

Vì vậy, để nhận được Hóa đơn điện tử hàng tháng qua E-mail, Quý Khách hàng vui lòng đăng ký thông tin theo mẫu dưới đây.

(Một số thông tin dưới đây có thể hiện trong Hợp Đồng dịch vụ của Quý khách với Trung Tâm Điện Thoại SPT)

1. Họ & Tên chủ thuê bao: (*)
2. Số điện thoại liên lạc: (*)
3. Địa chỉ đang sử dụng DV: (*)
4. Dịch vụ đang sử dụng: (*)
5. E-mail nhận Hóa đơn điện tử: (*)

 

Back to top